Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia je mužský problém, ktorý má za následok veľmi rýchle vyvrcholenie pri pohlavnom styku. Vďaka tejto sexuálnej dysfunkcii nie je možné mať pohlavný akt v takej dĺžke, aby bola uspokojená aj partnerka. Dôvody predčasnej ejakulácie môžeme rozdeliť na psychické a fyzické. Psychické dôvody sa podieľajú iba nepatrnou časťou na predčasnom výrone semena a je ich možné odstrániť vhodnou psychoterapiou alebo liečivom. Dôvodom predčasnej ejakulácie môže byť aj krátka uzdička penisu, dlhšia abstinencia v pohlavnom živote alebo zdravotné problémy.

Najčastejšie sa problém s predčasným výronom semena vyskytuje v mladších vekových kategóriách. Dôvodom je nepravidelný pohlavný život a dlhšie prestávky medzi pohlavnými stykmi. Vo vyššom veku tento problém môže vymiznúť, ale nie je to pravidlom.

Tento problém, ktorý trápi veľkú časť mužskej populácie, je možné v 90% prípadov úspešne odstrániť. Pozrite si napríklad recenziu na tablety Vimax, ktoré riešia problém predčasnej ejakulácie veľmi efektívne.