Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia je problém s erekciou penisu. Pri erektilnej dysfunkcii je stoporenie mužského pohlavného údu nedostatočné alebo absentuje v plnej miere. Nakoľko nie je penis dostatočne pevný, nemôže prísť k pohlavnému styku.

Problémy s erekciou môžu byť zapríčinené zdravotnými alebo psychickými problémami. Psychické problémy majú iba štvrtinový podiel na príčinách erektilnej dysfunkcie. Ďalšie ¾ problémov s erekciou sú zapríčinené chorobou alebo inými zdravotnými problémami.

Najčastejšími ochoreniami, ktoré majú za následok slabú alebo žiadnu erekciu, je cukrovka, vysoký krvný tlak, skleróza multiplex, obezita. Spadajú sem všetky choroby a stavy, ktoré poškodzujú nervový a cievny systém. Napríklad aj fajčenie.

Liečba porúch stoporenia penisu je vo väčšine prípadov úspešná.