Generikum

Generikum (generický liek) je náhrada známeho značkového lieku, ktorá obsahuje rovnaké látky. Aby bolo možné označiť liek za generický, musí byť použitie, charakteristické vlastnosti a kvalita lieku na rovnakej úrovni s originálom.

Za generické lieky sa označujú aj lieky, ktorých názov je odvodený od hlavnej účinnej látky alebo chemického zloženia.

Generické lieky sa spravidla predávajú za nižšie ceny ako ich značkové ekvivalenty. Nižšia cena nie je spôsobená nižšou kvalitou ale tým, že spoločnosti nemajú náklady spojené s vývinom a testovaním lieku. Ak je zloženie lieku patentované, je nutné počkať do vypršania patentu alebo zaplatiť za licenciu.

 

Príklady:

Tadagra – generikum Cialisu

Kamagra – generikum Viagry